Home

PARK IS WEER OPEN

Nieuws

AED Cursus (met tevens aandacht voor eerste hulp bij tennisblessures)

In maart wordt 2 keer een cursus “Reanimatie” gegeven in ons clubgebouw.
Tijdens de cursus wordt ook aandacht besteed aan tennisspecifieke “sportblessures" en de eerste hulp daarbij.
De cursus duurt 1 avond en wordt gegeven op maandag 13 en maandag 20 maart, van 19:00 uur tot 22:00 uur. Het maximale aantal deelnemers per avond is 17.
Deelname aan de cursus is gratis voor leden van TCHU. Deelnemers die een certificaat willen ontvangen betalen daarvoor € 10,-.

Geïnteresseerden kunnen zich opgeven aan de bar bij Vivian Bakker of per E-mail aan tcheiloounited@quicknet.nl
Geef bij de aanmelding aan welke avond de voorkeur heeft.

Het bestuur

MAAK KENNIS MET TENNIS!


MAAK KENNIS MET TENNIS!

Op zondag 12 maart a.s. organiseert TC Heiloo United een OPEN CLINIC op ons gezellige tennispark. Deze clinic is bedoeld voor mensen die nog geen lid zijn van TCHU. Dus ken jij iemand die het leuk lijkt om te leren tennissen? Nodig hem of haar uit voor de open clinic op zondag 12 maart van 10:30 uur tot 13:00 uur. Laat hem of haar de sfeer proeven en een balletje slaan tijdens de gratis clinic. Geen racket? Geen probleem, want er zijn voldoende rackets aanwezig. De clinic is voor zowel de jeugd als voor de senioren!

Lees meer »

OPROEP NIEUWE LEDEN VOOR DE JEUGDCOMMISSIE

OPROEP NIEUWE LEDEN VOOR DE JEUGDCOMMISSIE

 

Aan alle leden van TC Heiloo,

 

Al jaren organiseert de jeugdcommissie allerlei activiteiten voor de jeugd. Het uitwisselingstoernooi met het Vennewater, open jeugd toernooi, de clubkampioenschappen, de worldtour en de voor- en najaarscompetitie zijn vaste onderdelen die elk jaar terugkomen. Elk jaar is er ook ruimte voor nieuwe ideeën en inbreng.

 

In 2016 hebben een aantal leden na hun jarenlange enthousiaste inspanningen afscheid genomen van  de jeugdcommissie en zijn een aantal leden toegetreden waaronder een aantal jonge leden die zich zeer enthousiast inzetten om de activiteiten te organiseren (waaronder een zeer succesvol familietoernooi afgelopen december!).

Lees meer »

Vacature pachter clubhuis TCHU

Het bestuur van TCHU heeft op haar vergadering van woensdag 1 februari 2017 besloten de vacture voor beheerder van het clubhuis op de website te plaatsen en daar een open inschrijving van te maken. In eerste instantie zullen Mariëlle en Ab gesprekken voeren met de eventuele kandidaten en van daaruit een voordracht doen aan het bestuur.

Voor verdere bijzonderheden verwijzen wij u graag via de link naar de vacaturetekst: Vacature

In memoriam: Jan Scholten

Afgelopen woensdag ontvingen wij het bericht dat Jan Scholten is overleden.

Als actief lid, maar zeker ook als vrijwilliger was Jan jarenlang betrokken bij onze club. Ondanks een slopende ziekte heeft Jan zich tot het einde toe ingezet als vrijwilliger binnen de commissie facilitair. Tekenend voor Jan waren zijn altijd positieve instelling en zijn wil om er te zijn voor anderen. Jan heeft dan ook veel betekend voor zijn omgeving en zeker ook voor TC Heiloo United.   

Wij zullen zijn bevlogenheid, inzet en idealisme missen. Wij wensen zijn vrouw Margo, zijn kinderen en verdere familie en vrienden veel sterkte toe met dit grote verlies.

Bestuur TC Heiloo United

De jubileumvlaggen hangen: kom maar op met jouw ideeën!

De jubileumvlaggen hangen!
We zijn bezig met de verdere invulling van het jubileumjaar.
Heb jij nou altijd al een keer een linkshandigentoernooi willen spelen, bierpong op de tennisbaan willen doen of ......?
Dit is je kans! In dit jubileumjaar kan het niet gek genoeg. Heb je een idee, spreek het bestuur dan aan (graag!) of stuur een mail naar info@tcheiloounited.nl

Ook als je zelf een bijdrag wilt leveren, een keer wilt helpen bij een evenement, fotos's wilt maken, een sponsor kent: we houden ons aanbevolen!

Bericht bestuur mbt horecavoorziening

In het jaar 2017 loopt het contract tussen TC Heiloo United en de pachters van de kantine af.
Jos en Trees van der Voort en Vivian Bakker hebben te kennen gegeven dat zij afzien van verlenging van het contract tussen TC Heiloo United en de Vof Bakker en van der Voort en dat zij het contract per 1 juli 2017 wensen te beëindigen. Persoonlijke omstandigheden hebben hen tot dit besluit gebracht.
Als bestuur betreuren wij het besluit zeer, maar hebben wij ook alle begrip voor de keuze die Jos en Vivian hebben gemaakt.
Het bestuur zal zich de komende periode inspannen om, in lijn met de huidige afspraken, tijdig tot een passende invulling van de horeca voorziening binnen TC Heiloo United te komen.
Het bestuur zal met de Vof nadere afspraken maken om tot een zorgvuldige overdracht te komen.
Voor dit moment achtten wij het van belang u tijdig op de hoogte te stellen van deze ontwikkelingen.

Bestuur TC Heiloo United

VCL-cursus nu ook 'thuis bij TCHU': grijp die kans en volg de cursus in eigen huis!

Dit voorjaar staan voor tennisleden weer de basiscursus verenigingscompetitieleider (VCL) en verenigingstoernooileider (VTL) op het programma.
De cursussen in de verschillende regio’s vinden plaats vanaf eind februari tot en met 20 mei. En de inschrijving is open!
We verwachten eigenlijk vanuit ieder competitieteam minimaal 1 deelnemer aan de VCL-cursus. Het kost je maar 1 avond.
 

Lees meer »

» Nieuws archief

Boerenkooltoernooi 2016

 

 

     

klik op onderstaande link voor de foto's van dit Toernooi.

                                                                              https://www.dropbox.com/sh/gmnsjc597gdn2s2/AABXicx_3s4dscmgAssPA3lHa?dl=0

Al deze mooie foto,s zijn genomen en eigendom van Alfred Roszbach